Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Dr. SİNAN KUTLUAY
Güncelleme : 07.03.2017 11:33:58