Genel Bilgiler

-Yükseköğretim kurumu Başkanlığının 21.05.2009 tarih ve 2880 Sayılı Kanunla değişiklik 7/h maddesi ile 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca Kimya Mühendisliği Bölümüne öğrenci alınarak lisans eğitim-öğretime başlanmıştır. Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı olarak, eğitim-öğretim faaliyetini 2012 Eylül ayına kadar Merkez Kampüsünde sürdürmüştür. O tarihten itibaren, Kimya Mühendisliği öğretimi Kezer Yerleşim Birimi'nde devam etmektedir. Kimya Mühendisliği Bölümü: Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı (ABD), Kimyasal Teknolojiler ABD, Temel İşlemler ve Termodinamik ABD olmak üzere 3 ABD'den oluşmaktadır.

Kezer Yerleşim Biriminde yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü 3500 metrekarelik bir alanda sunduğu çağdaş eğitim ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. ölümümüz bünyesinde, lisans öğrencileri için, birer adet kitaplık, bilgisayar odası, seminer odası ve lisans derslikleri bulunmaktadır. Bölümümüzde, 3 eğitim, 3 araştırma laboratuarı vardır. Modern cihazlarla donatılmış olan laboratuarlarımızda kamu ve özel sektörün talep ve ihtiyaçlarına yönelik, TÜBİTAK ve BAP destekli projeler çerçevesinde çalışmalar yürütülmektedir. Lisans eğitiminin verildiği kimya mühendisliği bölümünde 100 öğrenci eğitim görmektedir. Bölümümüzde halen 5 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev almaktadır. Üniversitenin çeşitli kampüslerinde 550 öğrenci kapasiteli bir yurt binası,4 yemekhane, kantin ve kafeteryalar, 24 saat hizmet veren bir ambulansın bulunduğu bir sağlık merkezi, 1 kapalı spor salonu, 1 açık spor sahası bulunmaktadır. Öğrencilerimize ders seçme, bilimsel kaynağa ulaşma, kaynak tarama, ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar, yurt dışı ilişkileri başta olmak üzere pek çok konuda hem profesyonel yöneticiler hem de öğretim kadrosu tarafından yol gösterici olmak üzere danışmanlık yapılmaktadır. Tüm bu olanaklar ışığında, Siirt Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim kalitesini artırarak çalışmalarına devam etmektedir.

- Kimya Mühendisliği, çeşitli maddelerle kimyasal ve fiziksel değişimlerin oluştuğu üretim proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili bir mühendislik dalıdır. Bu prosesler birbirleriyle uyum içinde çalışan fiziksel ve kimyasal işlemlerden oluşur. Kimya mühendisinin görevi, bu işlemleri ve prosesleri tasarlamak, korunmasını sağlamak ve daha sonra da işletmek veya çalıştırmaktır. Bir kimya mühendisi bununla da yetinmeyip yeni işlemleri ve prosesleri araştırmalı, bulmalı ve dış dünyayla rekabete girmelidir. Günümüzde kimya mühendisliği çok hızlı gelişmekte biline gelen klasik konuların dışında diğer mühendislik ve bilim dallarıyla ortak çalışmaların içinde de yer almakta, bilim ve teknolojinin uç noktalarını zorlamaktadır. Siirt Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü bu ilkelerin ışığında hazırlamış olduğu ders planıyla ve laboratuarlarıyla öğrencilere hizmet vermektedir. 
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN KUTLUAY
Güncelleme : 7.03.2017 11:24:51